Meaning of the Sanskrit Word: prakatya

  prakatya—for the manifestation    Adi 4.36-37
  prakatya—of manifestation    Madhya 20.189
  prakatya—manifestation    Madhya 20.397

Can't find any compound Sanskrit words containing prakatya.