Meaning of the Sanskrit Word: pradyumnera

  pradyumnera—of Pradyumna Brahmacari    Antya 2.68

Compound Sanskrit Words Containing: pradyumnera

  pradyumnera murti—expansions of the form of Pradyumna    Madhya 20.197
  pradyumnera vilasa—the pastime forms of Pradyumna    Madhya 20.206