Meaning of the Sanskrit Word: pradyumnah

  pradyumnah—Pradyumna    SB 1.11.16-17
  pradyumnah—Pradyumna (a son of Lord Krsna)    SB 1.14.30
  pradyumnah—the son of Krsna named Pradyumna    SB 3.1.28

Can't find any compound Sanskrit words containing pradyumnah.