Meaning of the Sanskrit Word: pradyumna

  pradyumna—Lord Pradyumna    Adi 5.24, Madhya 20.225
  pradyumna—Pradyumna    Madhya 16.254, Madhya 20.186
  pradyumna—Pradyumna (Kṛṣṇa's son)    SB 1.10.29
  pradyumna—the expansion named Pradyumna    Adi 5.41
  pradyumna—Pradyumna Brahmacārī    Antya 2.63
  pradyumna-miśra—Pradyumna Miśra    Madhya 10.43, Madhya 25.229, Antya 5.54, Antya 5.85
  pradyumna-miśra—of the name Pradyumna Miśra    Adi 10.131, Antya 5.11, Antya 5.16
  pradyumna brahmacārī—of the name Pradyumna Brahmacārī    Adi 10.35, Adi 10.58
  pradyumna brahmacārī—Pradyumna Brahmacārī    Antya 2.53
  pradyumna miśra-ādi-milana—meeting with Pradyumna Miśra and others    Madhya 1.129
  pradyumna miśrere—of the name Pradyumna Miśra    Madhya 1.264
  pradyumna miśrere—unto Pradyumna Miśra    Antya 5.79
  pradyumna-miśra—the devotee named Pradyumna Miśra    Antya 5.4
  pradyumna-miśra-vivaraṇa—the descriptive narration of Pradyumna Miśra    Antya 5.159
  pradyumna-miśre—unto Pradyumna Miśra    Antya 20.110
  pradyumna-nṛsiṁhānanda—Pradyumna Nṛsiṁhānanda    Antya 2.5-6
  pradyumna-ādi—Pradyumna, etc.    Adi 1.78

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z