Meaning of the Sanskrit Word: prabhavam

  prabhävam—influence    SB 4.8.68, SB 4.9.65
  prabhavam—opulences    Bg 10.2
  prabhavam—appearance    SB 5.12.8
  prabhävam—the influence    SB 3.26.16

Compound Sanskrit Words Containing: prabhavam

  ätma-prabhavam—the source of everyone    Madhya 22.28, Madhya 22.112, Madhya 24.142