Meaning of the Sanskrit Word: piya

  piya—drinking    Madhya 24.275, Antya 19.36, Antya 19.97

Compound Sanskrit Words Containing: piya

  piya piya—drinking and drinking    Antya 16.125, Antya 16.125