Meaning of the Sanskrit Word: pavitri

Compound Sanskrit Words Containing: pavitri

  pavitri-karoti—sanctifies.    SB 5.7.10
  pavitri-kriyat—kindly purify    Madhya 3.28