Meaning of the Sanskrit Word: pariksih

  pariksih—the son of Kuru named Pariksi    SB 9.22.9

Compound Sanskrit Words Containing: pariksih

  pariksih sudhanuh jahnuh nisadhah ca—Pariksi, Sudhanu, Jahnu and Nisadha    SB 9.22.4-5