Meaning of the Sanskrit Word: paramatmanah

  paramātmanaḥ—of the Supersoul    SB 3.12.1, SB 5.26.38
  paramātmanaḥ—of the Supreme Lord    SB 1.5.21
  paramātmanaḥ—the Supersoul    SB 6.9.42

Can't find any compound Sanskrit words containing paramatmanah.