Meaning of the Sanskrit Word: panditera

  panditera—of Gadadhara Pandita    Adi 12.90, Madhya 16.137, Madhya 16.287, Antya 7.99, Antya 7.146, Antya 7.163
  panditera—of Jagadananda Pandita    Antya 13.48, Antya 13.54
  panditera—of Raghava Pandita    Madhya 15.78
  panditera—of learned scholars    Antya 5.142

Compound Sanskrit Words Containing: panditera

  srivasa panditera—of Srivasa Thakura    Adi 17.57-58
  srivasa-panditera—of Srivasa Pandita    Antya 10.119
  gadadhara-panditera—of Gadadhara Pandita    Antya 7.144
  jagadananda-panditera—of Jagadananda Pandita    Antya 7.142
  panditera bhojana—the eating of Jagadananda Pandita    Antya 12.151
  panditera gana—the branches of Sri Gadadhara Pandita    Adi 12.89
  panditera gana—O groups of learned scholars    Antya 3.182
  panditera gana—O assembly of learned scholars.    Antya 3.193
  panditera gane—among the learned scholars or brahmana-panditas in Varanasi    Madhya 25.195
  panditera iccha—the desire of Jagadananda Pandita    Antya 12.111
  panditera sane—in the association of Gadadhara Pandita    Antya 7.149
  panditera saujanya—the gentle behavior of Gadadhara Pandita    Antya 7.166
  panditera sthane—to Gadadhara Pandita.    Antya 7.92
  panditera age—before Raghava Pandita    Antya 6.153
  panditera thani—from Gadadhara Pandita    Antya 7.150
  raghava-panditera—of Raghava Pandita    Antya 20.117