Meaning of the Sanskrit Word: palana

  palana—maintenance    Adi 10.55, Madhya 1.139, Madhya 19.226, Antya 1.16
  palana—running away.    Madhya 4.42, Antya 6.36
  palana—fleeing    Madhya 4.147, Antya 14.51
  palana—maintaining.    Madhya 6.60, Madhya 16.19
  palana—protecting from dangers    SB 5.8.8
  palana—in protecting    SB 5.8.26
  palana—protection    Adi 2.42
  palana—protecting.    Adi 4.24
  palana—execution    Adi 5.10
  palana—of executing    Madhya 4.46
  palana—the power to rule    Madhya 20.372
  palana—obedience to    Antya 9.142

Compound Sanskrit Words Containing: palana

  gela palana—has fled    Antya 6.179
  jagat palana—maintenance of the material world    Adi 5.115
  jagat-palana—protection of the universe.    Adi 4.8
  karena palana—maintain Me.    Madhya 18.184
  kariha palana—take care.    Madhya 25.183
  lalana-palana—maintenance    Adi 10.22
  maryada palana—to maintain etiquette    Antya 4.129-130
  palana gela—fled from that place    Madhya 5.53
  palana gela—fled    Madhya 15.266
  palana gela—left, running away.    Madhya 24.236
  palana yaba—I shall go away secretly    Madhya 17.5
  posana-palana-prinana-lalanam—raising, maintaining, petting and protecting    SB 5.8.9
  praja-palana—of protecting the subjects    SB 5.15.7
  palana kariya—providing maintenance.    Madhya 15.97
  palana-artha—for maintenance    Madhya 20.314
  palana-arthe—for maintenance    Madhya 20.317
  palana-karta—the maintainer    Madhya 20.295
  sabare palana kari—maintaining everyone    Antya 12.15
  sthiti-palana-ksanah—the time for maintenance, or for establishing His rule    SB 8.5.23
  ajnara palana—execution of the order.    Antya 6.312