Meaning of the Sanskrit Word: niyata

  niyata—controlled    Bg 4.29
  niyata—permanent    SB 2.2.6

Compound Sanskrit Words Containing: niyata

  niyata-manasah—regulated mind    Bg 6.15
  niyata-atmabhih—by the self-controlled.    Bg 8.2
  niyata-atma—controlling oneself    SB 8.16.59