Meaning of the Sanskrit Word: niyamya

  niyamya—regulating    Bg 3.7, Bg 6.26
  niyamya—by regulating    Bg 3.41, SB 2.2.16
  niyamya—controlling    SB 2.7.48, SB 6.16.33
  niyamya—regulated    Bg 18.51-53

Can't find any compound Sanskrit words containing niyamya.