Meaning of the Sanskrit Word: nitai

  nitai—and Lord Nityananda Prabhu.    Adi 13.78
  nitai—Lord Nityananda Prabhu    Madhya 13.7
  nitai—Lord Nityananda    Antya 6.78

Compound Sanskrit Words Containing: nitai

  caitanya-nitai—Lord Caitanya and Nityananda Prabhu.    Adi 10.115
  nitai bule—Lord Nityananda was walking    Antya 6.81
  nitai-kinkara—servants of Lord Nityananda Prabhu.    Adi 11.46
  thakura nitai—Nityananda Prabhu.    Adi 11.43