Meaning of the Sanskrit Word: navya

  navya—new    Madhya 16.114-115

Compound Sanskrit Words Containing: navya

  navya grhe—in newly constructed houses    Madhya 16.152
  navya vasa—new residential quarters    Madhya 16.116
  navya-grhe—in new houses    Madhya 16.111
  navya-vat—ever-increasingly fresh    SB 4.30.20
  navya-vat—as if newer and newer    SB 10.13.2