Meaning of the Sanskrit Word: naradah

  näradaù—the great sage Närada    SB 1.13.40, SB 1.13.60, SB 2.9.41, SB 2.9.45, SB 4.8.25, SB 4.12.40, SB 4.19.6, SB 4.25.3, SB 4.31.3, SB 5.19.10 (and more...)
  näradaù—Närada    Bg 10.12-13, Bg 10.26, SB 1.5.2, SB 1.9.19, SB 1.13.38, SB 4.8.1, SB 4.31.8, SB 6.5.29, SB 6.16.17
  näradaù—Närada Muni    SB 1.6.37, SB 1.9.6-7, SB 2.8.1, SB 4.29.80, SB 6.5.44, SB 6.15.12-15, SB 6.15.17, SB 7.1.22, SB 8.11.43
  näradaù—Närada.    SB 3.12.22
  näradaù—Mahämuni Närada    SB 3.12.23
  näradaù—the sage Närada    SB 5.25.8
  näradaù—the great saint Närada    SB 6.3.20-21
  näradaù—the heavenly sage Närada    SB 9.4.57-59
  näradaù—the great saint    SB 10.10.5

Compound Sanskrit Words Containing: naradah

  çré-näradaù uväca—Çré Närada Muni said    SB 6.15.27, SB 6.16.2, SB 7.1.23, SB 7.1.36, SB 7.2.1, SB 7.2.61, SB 7.3.22, SB 7.4.1, SB 7.8.1, SB 7.9.51 (and more...)
  çré-näradaù uväca—Närada Muni said    SB 7.3.1, SB 7.5.6, SB 7.5.15, SB 7.5.29, SB 7.10.1, SB 7.10.24, SB 7.10.31, SB 7.15.1, SB 10.10.8
  näradaù uväca—Närada said    SB 1.13.41, SB 4.12.41, SB 4.26.1-3, SB 4.27.1, SB 4.29.2, SB 4.29.52, SB 4.29.60, SB 4.31.9
  çré-näradaù uväca—the great saint Närada Muni said    SB 7.4.29, SB 7.7.1, SB 7.7.10, SB 7.13.20
  näradaù uväca—the great sage Närada said    SB 4.8.27, SB 4.8.40, SB 4.8.68
  çré-näradaù uväca—the great saint Närada said    SB 7.5.1, SB 7.9.55
  näradaù uväca—Çré Närada said    SB 1.6.5, SB 2.5.1
  näradaù uväca—the great sage Närada continued to speak    SB 4.25.32, SB 4.28.1
  näradaù uväca—the great sage Närada spoke    SB 4.25.43, SB 4.26.18
  bhagavän näradaù—the great personality Närada    SB 4.8.39
  çré-näradaù—Çré Närada    SB 1.5.8
  çré-näradaù uväca—Çré Närada Muni replied    SB 7.14.2
  çré-näradaù uväca—Närada Muni prayed to the demigods    SB 8.11.44
  näradaù abhyägät—Närada came there    SB 1.4.32
  näradaù uväca—the great sage Närada replied    SB 4.25.7
  näradaù uväca—the great sage Närada Muni said    SB 4.8.64
  sa-näradaù—with Närada Muni.    SB 6.14.61
  saha-näradaù—with Närada    SB 3.24.20