Meaning of the Sanskrit Word: namna

  nāmnā—by the name    SB 1.12.17, SB 2.7.21, SB 3.12.10, SB 3.33.31, SB 5.20.25, SB 7.15.69, SB 8.24.10, SB 9.12.9, SB 9.24.1, SB 10.7.20
  nāmnā—by name    SB 6.1.21, SB 6.1.24, SB 6.14.28, SB 9.21.27, SB 9.24.3-4
  nāmnā—of the name    SB 1.3.24, SB 4.27.23
  nāmnā—in the name of    SB 1.3.25
  nāmnā—only by such names    SB 5.12.10
  nāmnā—by name only    SB 5.14.3
  nāmnā—by different names like brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya and śūdra    SB 5.18.26
  nāmnā—celebrated by the name    SB 8.1.27
  nāmnā—by a Gandharva named Citrāṅgada    SB 9.22.21-24
  sva-nāmnā—by their own names    SB 9.23.6

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z