Meaning of the Sanskrit Word: namaskare

  namaskare—obeisances.    Adi 15.21, Madhya 6.31, Madhya 6.245, Madhya 10.4, Antya 3.27

Compound Sanskrit Words Containing: namaskare

  kari namaskare—offering my respectful obeisances.    Antya 20.75
  tomake namaskare—I offer my respectful obeisances unto You    Antya 4.84