Meaning of the Sanskrit Word: nairrtah

  nairrtah—O demons.    SB 7.5.34
  nairrtah—the demons    SB 7.5.39-40

Can't find any compound Sanskrit words containing nairrtah.