Meaning of the Sanskrit Word: nai

  nāi—there is not.    Adi 2.22, Adi 4.96, Adi 11.56, Adi 17.255, Madhya 1.42, Madhya 4.78, Madhya 6.94, Antya 2.67
  nāi—there is none.    Adi 10.15
  nāi—there is no mention.    Adi 12.16
  nāi—never.    Adi 17.204
  nāi—is not.    Madhya 3.145
  nāi—he does not have.    Madhya 10.44
  nāi—is not possible.    Antya 16.129
  anya nāi—nothing else.    Adi 8.68
  cintā kichu nāi—don't be worried    Adi 14.82
  kichu avaśiṣṭa nāi—there were no remnants left.    Antya 2.62
  kichu kārya nāi—there is no such need    Madhya 24.280
  niścaya nāi—there is no certainty    Antya 6.26
  pāi nāi—I have not gotten.    Madhya 15.125
  svātantrya nāi—there was no independence    Antya 8.90-91
  ājñā nāi—there was no order    Antya 12.10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z