Meaning of the Sanskrit Word: nabhasah

  nabhasah—from the sky    SB 3.5.33, SB 4.12.19
  nabhasah—of the sky    SB 2.5.26-29
  nabhasah—of ether    SB 3.26.33
  nabhasah—of the ethereal element    SB 3.26.34
  nabhasah—from ether    SB 3.26.35

Can't find any compound Sanskrit words containing nabhasah.