Meaning of the Sanskrit Word: murari

  murari—Murari    Adi 6.49-50, Madhya 1.219, Madhya 3.153-155, Madhya 11.153, Madhya 11.154, Madhya 11.155, Madhya 13.40, Madhya 16.16-17, Antya 4.108-110, Antya 6.61 (and more...)
  murari—Murari Gupta    Adi 4.227-228, Madhya 11.153, Antya 10.9-11
  murari—of the name Murari    Adi 11.20, Adi 17.77, Madhya 1.255-256
  murari—My dear Murari    Madhya 11.157

Compound Sanskrit Words Containing: murari

  murari-gupta—Murari Gupta    Madhya 11.152, Antya 4.45, Antya 10.9-11, Antya 12.98
  gupta murari—of the name Murari Gupta    Adi 13.46, Adi 13.61
  murari gupta—of the name Murari Gupta    Adi 13.4, Adi 13.15
  sri-murari gupta—of the name Sri Murari Gupta    Adi 10.49
  gupta murari—Murari Gupta    Madhya 10.81
  gupta-murari—Murari Gupta    Antya 10.140-141
  murari brahmana—the brahmana named Murari    Madhya 10.45
  murari gupta—Murari Gupta    Madhya 11.86
  murari mahiti—of the name Murari Mahiti.    Adi 10.135-136
  murari mahati—Murari Mahiti    Madhya 10.44
  murari pandita—of the name Murari Pandita    Adi 12.64
  murari-bhavane—in the house of Murari Gupta    Adi 17.19
  murari-gupta—of Murari Gupta    Adi 17.69
  murari-guptera—of Murari Gupta    Antya 10.121
  murari-guptere—Murari Gupta    Madhya 15.137
  sei murari-gupta—that Murari Gupta    Madhya 15.157