Meaning of the Sanskrit Word: mudita

  mudita—enthused    SB 5.17.13
  mudita—delighted    SB 5.25.5
  mada-mudita—delighted by intoxication    SB 5.25.7
  mudita-vīkṣaṇam—with closed eyes    SB 6.14.58

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z