Meaning of the Sanskrit Word: mrtasya

  mrtasya—of the dead    Bg 2.27
  mrtasya—of the dead body    SB 6.14.50-51

Can't find any compound Sanskrit words containing mrtasya.