Meaning of the Sanskrit Word: mrdu

  mrdu—mild    Madhya 21.121, Madhya 22.78-80
  mrdu—softness    SB 2.10.23
  mrdu—amiable to everyone    SB 3.4.22
  mrdu—gentle    Madhya 13.144
  mrdu—very mild    Madhya 14.152

Compound Sanskrit Words Containing: mrdu

  mrdu-anghri-hatam—struck by His beautiful, delicate legs    SB 10.7.7
  mrdu-haste—by His soft hand    Adi 14.45
  mrdu-vyavahara—having very gentle behavior.    Antya 3.3
  mrdu-smitam—soft smiling    Madhya 23.35