Meaning of the Sanskrit Word: moksayisyami

  moksayisyami—will give liberation    Madhya 8.63, Madhya 9.265, Madhya 22.94
  moksayisyami—deliver    Bg 18.66

Can't find any compound Sanskrit words containing moksayisyami.