Meaning of the Sanskrit Word: mocana

  mocana—delilverance    Adi 7.73, Adi 17.270
  mocana—opening    Madhya 7.88
  mocana—liberation.    Madhya 24.255
  brahmāṇḍa-mocana—deliverance of the universe    Madhya 15.171
  brahmāṇḍa-mocana—the liberation of the universe    Antya 20.107
  gopīnātha-paṭṭanāyaka-mocana—the deliverance of Gopīnātha Paṭṭanāyaka, the brother of Rāmānanda Rāya    Antya 20.116
  ha-ibe mocana—there will be deliverance.    Antya 3.67
  ha-ibe mocana—will be delivered.    Antya 3.223
  jīvera mocana—the deliverance of all living entities.    Antya 3.74
  karilā mocana—delivered.    Antya 1.33

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z