Meaning of the Sanskrit Word: matara

  matara—of the mother    Adi 15.8, Madhya 3.173, Antya 4.186
  matara—of Sacimata    Adi 17.71, Madhya 16.249
  matara—of My mother    Antya 3.25, Antya 4.82
  matara—and mother    Adi 14.78
  matara—of mother Sacidevi    Madhya 3.172

Compound Sanskrit Words Containing: matara

  saci-matara—of mother Saci    Madhya 10.77, Madhya 10.88
  mukundara matara—of the mother of Mukunda    Antya 12.59
  matara carane—at the shelter of My mother's lotus feet    Antya 3.25
  matara mane—in the mind of My mother    Antya 3.29
  matara samipe—in the care of My mother    Antya 3.21
  nija-matara—of My own mother    Madhya 16.256
  sathira matara prema—the love of the mother of Sathi    Madhya 15.300
  pita-matara—of His parents    Adi 14.93
  pita-matara—of the parents    Adi 15.20
  pita-matara—of the father and mother    Antya 13.117
  pita-matara mana—the parents' minds.    Adi 15.15