Meaning of the Sanskrit Word: mariya

Compound Sanskrit Words Containing: mariya

  capada mariya—slapping    Madhya 1.68, Madhya 13.95, Madhya 18.100