Compound Sanskrit Words Containing: mahiti

  śikhi-māhiti—of the name Śikhi Māhiti    Madhya 1.130
  śikhi-māhiti—Śikhi Māhiti    Antya 2.106
  śrī-śikhi māhiti—of the name Śrī Śikhi Māhiti    Adi 10.135-136
  murāri māhiti—of the name Murāri Māhiti.    Adi 10.135-136

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z