Meaning of the Sanskrit Word: mahimnah

  mahimnah—of the greatness    Madhya 6.84, Madhya 11.104
  mahimnah—of glories    SB 4.30.41
  mahimnah—of the glories    SB 8.23.29

Can't find any compound Sanskrit words containing mahimnah.