Meaning of the Sanskrit Word: mahah

  mahaḥ—the planetary system above the luminaries    SB 2.1.28
  mahaḥ-janābhyām—than Maharloka and Janaloka    SB 8.20.34
  mahaḥ-lokāt—from Maharloka    SB 3.11.30
  pitā-mahaḥ—the grandfather    SB 4.11.6
  pitā-mahaḥ—grandfather    SB 5.24.25
  pitā-mahaḥ—Lord Brahmā    SB 8.6.27

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z