Meaning of the Sanskrit Word: likhita

  likhita—written    Adi 17.311
  pūrva-likhita—previously mentioned    Antya 1.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z