Meaning of the Sanskrit Word: lalana

  lalana—the topmost woman    Madhya 8.147, Madhya 9.114, Madhya 24.54
  lalana—maintenance    Adi 14.87, Madhya 19.231
  lalana—by damsels    SB 3.23.39
  lalana—female figures    SB 4.9.62
  lalana—woman    SB 4.26.16
  lalana—women    SB 5.2.17
  lalana—that woman    SB 9.14.17-18
  lalana—of women    Antya 15.14
  lalana—raising it or showing love to it by kissing and so on    SB 5.8.8
  lalana—in fondling    SB 5.8.26
  lalana—nourishing    Adi 4.24

Compound Sanskrit Words Containing: lalana

  sri-lalana—beautiful goddess of fortune    SB 3.14.50
  lalana-lalamam—the ornament of women    SB 3.22.18
  lalana-ali—of groups of gopis    Madhya 17.210
  lalana-palana—maintenance    Adi 10.22
  sura-lalana—of the wives of all the demigods and semidemigods    SB 5.16.15
  vraja-lalana—the damsels of Vrndavana    Adi 7.8