Meaning of the Sanskrit Word: laksya

  laksya—the target    Madhya 21.129
  laksya—aim    Antya 7.146

Compound Sanskrit Words Containing: laksya

  laksya kari—pointing out    Madhya 13.187
  laksya kari—for the sake of    Antya 2.66
  laksya kariya—aiming at    Madhya 22.56
  laksya-bhutan—becoming the targets    SB 5.26.24
  mora laksya—my targets    Madhya 24.238