Meaning of the Sanskrit Word: kuryam

  kuryam—perform    Bg 3.24
  kuryam—shall I do it    SB 1.19.2
  kuryam—shall make    SB 9.14.9

Compound Sanskrit Words Containing: kuryam

  na kuryam—did not perform    Adi 3.24