Compound Sanskrit Words Containing: kundali

  dakṣiṇa-āvarta-kuṇḍalī-bhūta-śarīrasya—whose body is like a coil turning toward the right side    SB 5.23.5
  kuṇḍalī-bhūta-dehasya—whose body, which is coiled    SB 5.23.5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z