Meaning of the Sanskrit Word: ksarah

  ksarah—constantly changing    Bg 8.4
  ksarah—fallible    Bg 15.16
  ksarah—the fallible    Bg 15.16

Can't find any compound Sanskrit words containing ksarah.