Meaning of the Sanskrit Word: ksanam

  ksanam—even a moment    Bg 3.5, SB 9.3.30
  ksanam—moment    SB 3.4.27
  ksanam—for a moment    SB 8.20.1

Compound Sanskrit Words Containing: ksanam

  ksanam api—even for a moment    SB 6.1.53, Madhya 2.36, Madhya 8.206
  anu-ksanam—constantly    SB 10.13.35
  ksanam ca—even for a moment    SB 9.9.32
  prati-ksanam—moment after moment    SB 3.31.6
  prati-ksanam—every moment    SB 10.13.2