Meaning of the Sanskrit Word: krodhah

  krodhah—anger    Bg 2.56, Bg 2.62, Bg 5.27-28, Bg 16.21, SB 3.12.26, SB 4.8.3, Madhya 14.197
  krodhah—wrath    Bg 3.37
  krodhah—anger    Bg 4.10

Can't find any compound Sanskrit words containing krodhah.