Meaning of the Sanskrit Word: kotisu

  koṭiṣu—among many millions    Madhya 19.150, Madhya 25.83
  koṭiṣu—out of millions and trillions    SB 6.14.5
  koṭi-koṭīṣu—in millions and millions    Adi 2.14
  koṭi-koṭiṣu—in millions and millions    Madhya 20.160

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z