Meaning of the Sanskrit Word: kiyat

  kiyat—how much    SB 6.16.46, SB 7.7.39, Antya 4.175
  kiyat—is unnecessary.    SB 1.13.24
  kiyat—what is the value of    SB 5.24.24
  kiyat—of small value    SB 6.7.37
  kiyat—insignificant    SB 7.8.42
  kiyat—how little.    SB 7.14.9
  kiyat—to some extent    Madhya 20.304
  kiyat—a little    Madhya 23.29

Can't find any compound Sanskrit words containing kiyat.