Meaning of the Sanskrit Word: kinkarah

  kinkarah—servant    SB 4.16.17, SB 5.6.18, Madhya 1.206, Madhya 8.73
  kinkarah—order carrier    SB 5.10.23, Adi 8.19
  kinkarah—the servant    Madhya 22.141
  kinkarah—the servants.    Madhya 22.113

Compound Sanskrit Words Containing: kinkarah

  mahapurusa-kinkarah—the order carriers of Lord Visnu    SB 6.2.23
  yama-kinkarah—all the servants of Yamaraja    SB 6.3.34