Meaning of the Sanskrit Word: khyatah

  khyatah—celebrated    SB 4.27.13, SB 6.14.10, SB 8.1.25, SB 8.4.7, SB 8.8.34, SB 8.24.11, SB 9.6.23-24, SB 9.16.32, SB 9.23.7-10
  khyatah—is celebrated    SB 10.8.50

Compound Sanskrit Words Containing: khyatah

  khyatah ca—this is already known    SB 10.8.7