Meaning of the Sanskrit Word: ketanah

  ketanah—this body    SB 4.24.67

Compound Sanskrit Words Containing: ketanah

  krta-ketanah—taken shelter    SB-4.21.32