Meaning of the Sanskrit Word: kesan

  kesan—hair    SB 3.20.40, SB 6.13.12-13, SB 6.14.53
  kesan—hairs on the head    SB 2.1.34
  kesan—bunch of hairs    SB 10.6.13
  kesan—the hair.    Madhya 19.202

Can't find any compound Sanskrit words containing kesan.