Meaning of the Sanskrit Word: katamah

  katamah—who    SB 4.4.11, SB 6.15.2, Madhya 24.21
  katamah—who else    SB 2.7.40
  katamah—who other than    SB 3.31.16
  katamah—which    SB 5.10.16

Compound Sanskrit Words Containing: katamah

  katamah api—anyone    SB 7.1.32