Meaning of the Sanskrit Word: kasi

  kasi—Kasisvara    Adi 10.142
  kasi—Varanasi    Adi 10.152-154
  kasi—in Benares    Madhya 1.238
  kasi—to the holy place named Kasi    Madhya 17.82

Compound Sanskrit Words Containing: kasi

  kasi-misra—Kasi Misra    Madhya 9.349, Madhya 10.32, Madhya 11.169, Madhya 12.154-155, Madhya 13.62, Madhya 14.115, Madhya 16.45, Madhya 16.254, Madhya 25.229, Antya 9.59 (and more...)
  kasi-misra—of the name Kasi Misra    Adi 10.131, Madhya 6.281, Madhya 11.119
  kasi haite—from Kasi    Madhya 25.261, Antya 13.90
  kasi-misra kahe—Kasi Misra said    Madhya 10.23, Antya 9.67
  kasi-misre—unto Kasi Misra    Madhya 10.22, Madhya 14.106
  kasi-misre—Kasi Misra    Madhya 12.72, Antya 9.150
  kasi-misrera—of Kasi Misra    Madhya 10.101, Antya 11.85
  kasi paile—when they passed away at Kasi (Varanasi)    Antya 13.118
  kasi-misra—My dear Kasi Misra    Antya 9.117
  kasi-misra-ghare—to the house of Kasi Misra.    Madhya 10.31
  kasi-misra-grha—to the house of Kasi Misra    Madhya 11.125
  kasi-misre krpa—His mercy to Kasi Misra    Madhya 1.129
  kasi-misrera bhavana—the house of Kasi Misra    Madhya 10.21
  kasi-misrera ghare—in the house of Kasi Misra    Madhya 10.28
  kasi-misrera asa—the hope of Kasi Misra.    Madhya 10.36
  kasi-nivasinah—the residents of Varanasi    Madhya 25.1
  kasi-priya—to Lord Sri Caitanya, who is very dear to Kasi Misra    Antya 11.4
  kasi-puri—to Benares.    Adi 16.18
  kasi-pure—at Varanasi    Madhya 19.250
  kasi-vasi—the inhabitants of Benares    Madhya 25.69
  kasi-vasire—the residents of Varanasi (Kasi)    Madhya 25.261
  misra-kasi—Kasi Misra    Madhya 15.20
  saba kasi-vasi—all the inhabitants of Kasi (Varanasi)    Madhya 25.165