Meaning of the Sanskrit Word: karuka

  karuka—let him do    Madhya 16.176, Antya 12.38
  karuka—let her do    Antya 14.26

Compound Sanskrit Words Containing: karuka

  tara karuka vyaya—let him spend that.    Antya 9.33