Meaning of the Sanskrit Word: kartavya

  kartavya—the duty    Madhya 7.34, Madhya 8.253, Madhya 25.122
  kartavya—to be done    Adi 4.35, Madhya 8.254
  kartavya—duty    Madhya 6.122, Antya 4.221
  kartavya—duty which is permissible    Madhya 12.26
  kartavya—necessary    Madhya 16.69

Compound Sanskrit Words Containing: kartavya

  mora kartavya—my duty    Antya 3.135, Antya 6.229, Antya 6.232
  kartavya amara—our duty.    Madhya 12.74
  kartavya amara—my duty.    Madhya 20.101
  kartavya-akartavya—things which are to be done and which are not to be done    Madhya 24.344
  tomara kartavya—your duty    Madhya 19.240