Meaning of the Sanskrit Word: kartavya

  kartavya—the duty    Madhya 7.34, Madhya 8.253, Madhya 25.122
  kartavya—to be done    Adi 4.35, Madhya 8.254
  kartavya—duty    Madhya 6.122, Antya 4.221
  kartavya—duty which is permissible    Madhya 12.26
  kartavya—necessary    Madhya 16.69
  mora kartavya—my duty    Antya 3.135, Antya 6.229, Antya 6.232
  kartavya āmāra—our duty.    Madhya 12.74
  kartavya āmāra—my duty.    Madhya 20.101
  kartavya-akartavya—things which are to be done and which are not to be done    Madhya 24.344
  tomāra kartavya—your duty    Madhya 19.240

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z